Privacy

Diabetesmagazijn.nl, onderdeel van CareStores BV, gevestigd aan de Goudsesingel 130, 3011KD in Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

CareStores BV, Goudsesingel 130, 3011KD, Rotterdam.
H. Mooren is de Functionaris Gegevensbescherming van diabetesmagazijn.nl. Hij is te bereiken via info@diabetesmagazijn.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Diabetesmagazijn.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres

Betalingsverkeer wordt afgehandeld door onze Payment service providers. Dit is Mollie. Op hun beurt staan zij ook in voor de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben met partners een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Dit geldt voor payment service providers, hosting provider en verzendpartners.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@diabetesmagazijn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Diabetesmagazijn.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het aanbieden van korting voor vaste klanten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Het beantwoorden van vragen en oplossen van problemen
  • Versturen van nieuwsbrieven

Diabetesmagazijn.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens niet met derden. Uw gegevens worden niet verkocht of voor andere commerciële doeleinden gebruikt dan waarvoor u ze initieel achter heeft gelaten op onze site. Diabetesmagazijn.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitegebruik meten

Wij meten hoe onze website gebruikt wordt door middel van Google Analytics. Ook meten we hoe effectief de Google Ads advertenties van diabetesmagazijn.nl zijn met Google Analytics. De verkregen data wordt opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Diabetesmagazijn.nl heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen data te gebruiken voor andere Google-diensten.

IP-adressen zijn geanonimiseerd. ID’s staan uit. Gebruik je ‘DoNotTrack’ in uw webbrowser? Dan wordt uw bezoek niet geregistreerd.

Cookies

Diabetesmagazijn.nl gebruikt functionele cookies. Het gaat om analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Dit zijn de cookies die worden gebruikt:

Google Analytics: _ga
Wordt gebruikt om sitebezoek door te meten. 
Duur: 2 jaar

Google Analytics: _gid
Wordt gebruikt om sitebezoek door te meten.
Duur: 24 uur

Google Analytics en Google: SIDCC
Wordt gebruikt om sitebezoek te meten en spam tegen te houden.
Duur: 3 maanden

Google Analytics en Google Ads: _gat_gtag
Wordt gebruikt om sitebezoek en effect van advertentiecampagnes door te meten.
Duur: 1 minuut

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door diabetesmagazijn.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@diabetesmagazijn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Diabetesmagazijn.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Diabetesmagazijn.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@diabetesmagazijn.nl

Scroll naar top